Publiciteit project

Het project werd in het voorjaar van 2012 aangekondigd in de huis-aan-huis verspreide activiteitenladder in De Baarsjes. Workshops werden aangekondigd via het weblog, de Facebook- en Twitter accounts, via Stadsblad De Echo, en via de eigen kanalen van de bibliotheek, scholen en andere locaties.

Tijdens het project werden flyers in de buurt verspreid waarop mensen buiten de workshops om individueel hun bijdrage konden tekenen en/of schrijven.

Flyer A5 voor en achter

De publicatie De Zachte Atlas van de Mercatorbuurt werd gepresenteerd tijdens de afsluiting van de Buurtroute de Baarsjes op 26 januari 2013, in het voormalige, al jaren leegstaande, schoolgebouw De Wissel dat op deze dag onder de aandacht werd gebracht en vanaf 1 mei door buurtbewoners en ondernemers in gebruik is als coöperatief centrum voor creatieve bedrijvigheid onder de naam Stichting MidWest.

flyer gesneden            presentatie   presentatie