Publicaties

Het project werd in het voorjaar van 2012 aangekondigd in de huis-aan-huis verspreide activiteitenladder in De Baarsjes. Workshops werden aangekondigd via het weblog, de Facebook- en Twitter accounts, via Stadsblad De Echo, en via de eigen kanalen van de bibliotheek, scholen en andere locaties.

Tijdens het project werden flyers in de buurt verspreid waarop mensen buiten de workshops om individueel hun bijdrage konden tekenen en/of schrijven.

De publicatie De Zachte Atlas van de Mercatorbuurt werd gepresenteerd tijdens de afsluiting van de Buurtroute de Baarsjes, in het voormalige schoolgebouw De Wissel. Alle aanwezigen kregen een exemplaar. Daarna hebben ook de deelnemers die niet bij de presentatie aanwezig waren een exemplaar ontvangen.

In het tweewekelijkse blad Z! verscheen een artikel van 4,5 pagina’s over het project. Een digitale versie hiervan vindt u hier.

Twee verschillende posters en twee ansichtkaarten zijn gemaakt om het project verder onder de aandacht te brengen.

Het weblog http://www.zachteatlas.posterous.com dat vanaf het voorjaar van 2012 in gebruik was in de aanloop naar de uitvoering van het project en waarop het publiek alle activiteiten kon volgen, is per 30 april 2013 uit de lucht omdat Posterous heeft besloten de blogsite te stoppen. Daarvoor in de plaats is begin mei 2013 deze site gestart. Zo is het project blijvend gedocumenteerd en kan er nog steeds actuele informatie worden toegevoegd.

De Facebookpagina http://www.facebook.com/zachteatlas is ook nog steeds actief. Daar zijn ook veel foto’s te vinden van het project en posts met interessante actuele of historische informatie over de Mercatorbuurt.